Obavještenje o registraciji nosioca sportske aktivnosti

U skladu sa članom 9. stav (1) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Brčko distriktu BiH, Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu vodi evidenciju nosilaca sportskih aktivnosti, kao i evidenciju sportskih stučnjaka, sportskih objekata, sportskih rezultata sportista koji imaju prebivalište u Distriktu, kao i evidenciju odobrenih i utrošenih sredstava od strane pojedinačnih nosilaca sportskih aktivnosti.

U vezi sa gore navedenim, dužni ste da se u roku od 15 (petnaest) dana, od dana zaprimanja ovog obavještenja, registrujete u Odjelu za privredni razvoj sport i kulturu.Registracija u evidenciju Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu, je preduslov za apliciranje na Javni poziv, kao i sve druge aktivnosti koje se tiču saradnje sa Odjelom za privredni razvoj, sport i kulturu.