Ponovljeni javni poziv - projekti od javnog interesa

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, saglasno odredbama člana 59. Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, te Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava, broj: 13-001482/21 od 2. 7. 2021. godine, objavljuje ponovljeni javni poziv za prijavu programa odnosno projekta od javnog interesa koji će biti su/finansirani iz budžetske linije budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.